Geri Dönüşüm Nedir ?

İnsanoğlu tarafından tüketilen atıklardan, değerlendirilebilen atıklar çeşitli fiziksel veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dâhil edilmesine geri dönüşüm denir.

Neden Geri Dönüşüme İhtiyaç Duyulmaktadır ?

Doğal Kaynaklar Azalmakta

Özellikle geri bırakılmış ülkelerde yetersiz, hatalı ve eski teknolojilerin kullanımı nedeniyle hem doğal kaynaklar hızla tükeniyor hem de coğrafi çevre, ekolojik denge ciddi zarar görüyor.

Nüfus Artmakta

Nüfus artışının başlıca nedenleri doğumlar ve göçlerdir. Bir ülkedeki nüfus artışı ,kalkınma hızını ve işsizliği etkilemekte, ayrıca doğal kaynakların çabuk tüketilmesine ve  göçlerin hızlanmasına neden olmaktadır.

Plastik Maddeler

Plastik son derece kullanışlı bir madde olsa da genellikle tek kullanımlık tüketim amaçlı üretildiği için neredeyse üretilen plastiğin yarısı çöp sınıfına giriyor.
Plastik yalnızca doğaya ve denizlere zarar vermiyor ayrıca canlı yaşamını da tehdit ediyor. 

Tekrar Kullanım

Atıkların toplama ve temizleme dışında herhangi bir işleme tabi tutulmadan, üretim şekli korunarak ekonomik ömrü tamamlanana kadar tekrar ve tekrar kullanılma işlemi hem ülke ekonomisine hemde cebimize fayda sağlar

Geri Dönüşümde Dünya

Dünyada geri dönüşümde en iyi ülkeler arasında Avusturya, Almanya, Tayvan, Mısır, Brezilya, Singapur, Güney Kore, İngiltere, İtalya ve Fransa dünya çapında tanınan gazete ve makalelerde yer alıyor. Geri dönüşüm oranının en yüksek olduğu ülkelerden ilk olan Avusturya, atıklarının yüzde 63’ünü geri kazanabiliyor. Bu oranı yakından takip eden diğer ülke Almanya da geri kazanım konusunda hassas çalışmalara imza atmış. Almanya’da geri dönüşümden elde edilen verimin %60 olduğu biliniyor. Aynı zamanda yaklaşık %60 orana sahip olan Tayvan da bu iki ülkeyi yakından takip ediyor.

GERİ DÖNÜŞÜM FAYDALARI

Tükettiğimiz maddeleri yeniden dönüşüm halkası içine katabildiğimiz zaman öncelikle bunların tekrar ham madde olarak kullanılmasını sağlamış oluruz. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması doğadan aldıklarımızı tekrar doğaya vererek azda olsa engellenmiş olur.

Bizden Haberdar Olun